انتخاب شما پاک کردن همه
بیشتر کمتر
نوع نمایش :
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
 

100,000 ریال

100,000 ریال

سیب زمینی سرخ کرده

چلو اسکندری مخصوص
چلو اسکندری مخصوص
 

980,000 ریال

980,000 ریال

چلو اسکندری مخصوص

خوراک اسکندری مخصوص
خوراک اسکندری مخصوص
 

910,000 ریال

910,000 ریال

خوراک اسکندری مخصوص

خوراک برگ گوسفندی
خوراک برگ گوسفندی
 

730,000 ریال

تعداد بازدید : 106

730,000 ریال

خوراک برگ گوسفندی

چلو میکس
چلو میکس
 

340,000 ریال

تعداد بازدید : 169

340,000 ریال

چلو میکس

چلو لقمه زعفرانی
چلو لقمه زعفرانی
 

330,000 ریال

تعداد بازدید : 105

330,000 ریال

چلو لقمه زعفرانی

چلو کباب آریایی مخصوص
چلو کباب آریایی مخصوص
 

340,000 ریال

340,000 ریال

چلو کباب آریایی مخصوص

خوراک کباب آریایی مخصوص
خوراک کباب آریایی مخصوص
 

270,000 ریال

270,000 ریال

خوراک کباب آریایی مخصوص

خوراک لقمه زعفرانی
خوراک لقمه زعفرانی
 

260,000 ریال

260,000 ریال

خوراک لقمه زعفرانی

چلو جوجه مخصوص
چلو جوجه مخصوص
 

280,000 ریال

280,000 ریال

چلو جوجه مخصوص

خوراک میکس
خوراک میکس
 

280,000 ریال

280,000 ریال

خوراک میکس

خوراک جوجه مخصوص
خوراک جوجه مخصوص
 

200,000 ریال

200,000 ریال

خوراک جوجه مخصوص

چلو کوبیده زعفرانی
چلو کوبیده زعفرانی
 

290,000 ریال

تعداد بازدید : 111

290,000 ریال

چلو کوبیده زعفرانی

کوبیده زعفرانی اضافه
کوبیده زعفرانی اضافه
 

100,000 ریال

100,000 ریال

کوبیده زعفرانی اضافه

خوراک کوبیده زعفرانی
خوراک کوبیده زعفرانی
 

210,000 ریال

210,000 ریال

خوراک کوبیده زعفرانی

چلو بختیاری ممتاز
چلو بختیاری ممتاز
 

800,000 ریال

تعداد بازدید : 102

800,000 ریال

چلو بختیاری ممتاز

خوراک بختیاری ممتاز
خوراک بختیاری ممتاز
 

730,000 ریال

تعداد بازدید : 84

730,000 ریال

خوراک بختیاری ممتاز

چلو سلطانی گوسفندی
چلو سلطانی گوسفندی
 

910,000 ریال

910,000 ریال

چلو سلطانی گوسفندی

چلو شیشلیک گوسفندی
چلو شیشلیک گوسفندی
 

1,100,000 ریال

1,100,000 ریال

چلو شیشلیک گوسفندی

خوراک شیشلیک خاتون
خوراک شیشلیک خاتون
 

1,030,000 ریال

تعداد بازدید : 111

1,030,000 ریال

خوراک شیشلیک خاتون

چلو بره کباب گوسفندی
چلو بره کباب گوسفندی
 

920,000 ریال

920,000 ریال

چلو بره کباب گوسفندی

خوراک بره کباب گوسفندی
خوراک بره کباب گوسفندی
 

850,000 ریال

850,000 ریال

خوراک بره کباب گوسفندی

چلو برگ گوسفندی
چلو برگ گوسفندی
 

800,000 ریال

تعداد بازدید : 618

800,000 ریال

چلو برگ گوسفندی

خوراک سلطانی گوسفندی
خوراک سلطانی گوسفندی
 

840,000 ریال

تعداد بازدید : 98

840,000 ریال

خوراک سلطانی گوسفندی

تاریخ ثبت : سه شنبه 5 فروردين 1399
خوراک جوجه معمولی
خوراک جوجه معمولی
 

170,000 ریال

تعداد بازدید : 54

170,000 ریال

خوراک جوجه معمولی

چلو جوجه
چلو جوجه
 

250,000 ریال

تعداد بازدید : 58

250,000 ریال

چلو جوجه

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 26 )

    < 1 >