نوع نمایش :
خورشت ماست
خورشت ماست
 

خورشت ماست

دسر تیرامیسو
دسر تیرامیسو
 

65,000 ریال

65,000 ریال

دسر تیرامیسو

دسر میوه ایی
دسر میوه ایی
 

55,000 ریال

55,000 ریال

دسر میوه ایی

سالاد فصل
سالاد فصل
 

45,000 ریال

45,000 ریال

سالاد فصل

سالاد ماکارانی
سالاد ماکارانی
 

60,000 ریال

60,000 ریال

سالاد ماکارانی

سالاد کلم
سالاد کلم
 

40,000 ریال

40,000 ریال

سالاد کلم

سوپ
سوپ
 

40,000 ریال

40,000 ریال

سوپ

ماست موسیر چکیده تک نفره
ماست موسیر چکیده تک نفره
 

40,000 ریال

40,000 ریال

ماست موسیر چکیده تک نفره

زیتون پرورده
زیتون پرورده
 

30,000 ریال

30,000 ریال

زیتون پرورده

سوپ سطل متوسط
سوپ سطل متوسط
 

120,000 ریال

120,000 ریال

سوپ سطل متوسط

سوپ سطل بزرگ
سوپ سطل بزرگ
 

210,000 ریال

210,000 ریال

سوپ سطل بزرگ

ماست موسیر
ماست موسیر
 

20,000 ریال

20,000 ریال

ماست موسیر

گوجه
گوجه
 

30,000 ریال

30,000 ریال

گوجه

سالاد کرفس
سالاد کرفس
 

40,000 ریال

40,000 ریال

سالاد کرفس

سالاد شیرازی
سالاد شیرازی
 

20,000 ریال

20,000 ریال

سالاد شیرازی

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 15 )

    < 1 >